תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר BIKEPANEL, RUNPANEL, OUTPANEL, FITPANEL ואתרים קשורים.

אנא קרא את תנאי השימוש של האתר. במקומות בהם אנו מתייחסים ל"בייקפאנל" או אל ה"אתר"; הכוונה היא לאתר הנמצא ב http://bikepanel.com/ ו/או באתרים הקשורים אליו כגון OutPanel RunPanel | FitPanel | BikePanel, או אתרים אחרים שיוקמו בעתיד תחת מטריית אתרי הפאנלים.

השימוש בלשון זכר הוא לטובת הנוחות בלבד והכתוב פה אמור גם לגבי נשים וכל מין אחר. השימוש באתר חופשי לצרכים אישיים בלבד. גולשים מפרסמים תוכן, תגובות, תמונות וכו' – שים לב שכל דבר שאתה מפרסם פה הוא ציבורי ופומבי, ובייקפאנל יכול להשתמש במידע, לפרסם אותו במקומות נוספים בתוך או מחוץ לבייקפאנל, למכור עותקים ממנו או לגבות תשלום על הגישה אליו, אך המידע ישאר בבעלותך. כיוון שמתאפשר לך לפרסם תכנים, קריטי וחובה עליך להקפיד בזכויות יוצרים ואסור לפרסם תוכן שאין לך זכויות עליו. כל שימוש בתמונות מחייב אישור לשימוש בלתי מוגבל מהצלם. אסור להשתמש בתמונות שאין לך זכויות עליהן גם אם נתת קרדיט, גם אם שינית משהו בתמונה (חתכת את המסגרת שלה למשל או החלפת צבעים). באישורך את תנאי השימוש אתה מתחייב לשפות ולפצות את בייקפאנל אם אי פעם יתבעו את בייקפאנל בגין פרסום שאתה עשית ומפר זכויות של אחרים..

יש באתר תכני גולשים, ותכנים חיצוניים ועל כן חשוב לדעת שאי אפשר לבצע בדיקה מקיפה של כולם והתכנים והמידע באתר מובאים ללא אחריות לטיבם, ויתכנו בהם טעויות, שגיאות ואי דיוקים, שבעקבותיהם האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי אחרים בשום מקרה. אם תתן לאתר את פרטייך לצורך התקשרות, פרסום, העלאת מודעה או תוכן כלשהו – אתה נותן בכך את הסכמתך לרישומך לניוזלטר, לשליחת עדכונים או דיוורים פרסומיים מעת לעת – אלא אם תבחר אחרת. הדרך הפשוטה לעשות את זה תהייה בדיוור עצמו המכיל אפשרות פשוטה וקלה לצאת מהרשימה.

אנו משתמשים בשירותים חברתיים (כגון share ולייק בפייסבוק ועוד) שכדאי שתקרא את התקנון ומדיניות הפרטיות שלהם. דע שהם אוספים עליך מידע. בכל מקרה שהוא, אתר בייקפאנל לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה ממתן השירותים והתכנים באתר או מכל פעולה של קוראים או צדדים שלישיים באתר. תנאי שימוש אלה הינם הסכם מחייב בינך לבין בייקפאנל.

תנאי השימוש

 1. תנאי השימוש הם הסכם מחייב בינך לבין בייקפאנל; המונח "שירותים" יכלול את כל אחד מהשירותים המפורטים פה (המסופקים על ידי בייקפאנל או צדדים שלישיים), וכל שירות שינתן במסגרת שירותי האתר ושירותי המשנה שלו (להלן: האתר).
 2. יש פרסום של תכנים שונים ממקורות שונים באמצעות האתר, ומתאפשרת לך גישה באמצעותו ובאמצעות ערוצי RSS, פייסבוק וערוצים נוספים, לתכני האתר השונים.
 3. בייקפאנל תאפשר לך לפרסם תכני גולשים (קרא את הסעיף הרלבנטי בהסכם זה), כאשר פרסום התכנים יבוצע על פי תנאים שיקבעו על ידי בייקפאנל מעת לעת. לאחר שתפרסם את התוכן הוא יפורסם בצורה פומבית באתר.
 4. יש אפשרות לפרסם תגובות לתכנים באתר (באמצעות מנוע תגובות של האתר או באמצעות מנועי תגובות של צדדים שלישיים כגון פייסבוק או ספקי שירותים אחרים)
 5. ניתן להרשם לניוזלטר עבור קבלת עדכונים באימייל בנוגע לתכנים באתר. המינוי לדיוור יש ויהיו בו תכנים פרסומיים, תוכן שיווקי, מודעות וכו'.
 6. מסירת תכנים לפרסום בבייקפאנל (מכל סוג שהוא) אינה מקנה לך זכות לדרוש שהן יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.
 7. כל מי שמוסיף תכנים, כגון אירועים ועסקים באינדקס מודעות, ותכנים אחרים, מתחייב ומצהיר שהם אמיתיים ושהוא הבעלים שלהם. אסורה התחזות לאדם או גוף כלשהו. אסורה מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של כל נתון באתר. דאג מראש להעלות רק נתונים שאתה מוכן לכך שיפתחו באופן גלוי באינטרנט.
 8. כדאי מאוד, ואף מומלץ להתייחס לתכנים המתפרסמים באינטרנט בביקורתיות וחשדנות, לא להתבסס רק עליהם בעניינים חשובים, ולא להניח שהם מדויקים. מדובר בבידור וכך צריך להתייחס לדברים. אין לקחת את הכתבות או המודעות וכל תכנים אחרים כגון – מסלולים, המלצות, הצעות וטיפים, מבחני ציוד, מודעות וכל תוכן אחר באתר כאמת צרופה, אלא יש להתייחס אליהם כאל דיעה בלבד, שאפשר להסכים או לחלוק עליה, ויש להפעיל שיקול דעת אישי באשר להם.
 9. נעשה מאמץ לדייק באיסוף המידע. עם זאת, ייתכן שיפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. המידע יכול שיהיה עדכני למועד איסופו, אך ישתנה לאחר מכן. הקפד אפוא לבדוק את תאריך הפרסום המקורי, המצוין לצד המידע בבירור ואת תוכן המודעה הרלבנטית – המוצרים, השירותים והמידע המוצע דרכה. אל תסתמך על המידע בעניין מהותי כלשהו אלא אם בדקת אותו באופן עצמאי.
 10. בייקפאנל אינה כותבת או מוודאת את תוכן הגולשים (בתוכו גם תוכן מודעות) את הדיוק, המהימנות, השלמות או העדכניות, ולא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות. האחריות היחידה לתוכן חלה על מי שמסר אותו לפרסום. לפיכך, פרסום תוכן או מודעות באתר אינו מהווה המלצה, עידוד, הבעת דעה או עמדה מטעם האתר באשר לרכישת השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בייקפאנל תהייה רשאית לבדוק את המודעות לפני פרסומם או במהלך הפרסום. כל עסקה שתעשה על ידך בעקבות מודעה שהתפרסמה באתר תסוכם ישירות בינך לבין מי שמסר את המודעה לפרסום. בייקפאנל אינה צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים, למוצרים או למידע, שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או ירכשו בעקבות פרסומן ו/או איכותם.
 11. במידע המתפרסם באתר תמצא קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע ותוכן אחרים: כגון מודעות פרסום שמגיעות מרשתות פרסום חיצוניות (כגון אלה של גוגל, אאוטבריין, טאבולה, אמזון, פייסבוק ואחרים). יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. בייקפאנל אינה אחראית לאתרי האינטרנט, שאליהם מוליכים הקישורים בבייקפאנל, אין באפשרות בייקפאנל לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. בייקפאנל אינה שולטת במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואינו מפקח עליהם. לכן העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין ולא יהיה בכך כדי להעיד על הסכמתה של בייקפאנל ו/או מתן ערובה מטעמה לאמינותם, עדכניותם וחוקיותם ו/או לנוהגי בעלי התכנים הנ"ל בתחום הפרטיות ו/או לכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. בייקפאנל אינה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל, היא רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט. בייקפאנל לא תהייהאחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.
 12. יש באתר פרסומים לרכישת מוצרים באתרים חיצוניים, כגון אמזון- האתר מקבל דמי הפניה (affiliation) תמורת העברת קונים באמצעות לינקים ו/או מודעות אלה, במסגרת תוכנית השותפים של אמזון, אולם אינו אחראי או קשור לאספקת המוצר והשירות.
 13. על ידי אישור תנאים אלה, אתה מתחייב כי אתה עומד בתנאי הזכאות המפורטים להלן וכי, אם אתה פועל כנציג של תאגיד, שכל משתמשי הקצה ועובדי התאגיד אשר יקבלו גישה לאתר יסכימו לתנאים אלה גם כן.
 14. אתה כשיר להתקשר בהסכם זה, ולא (א) בוטלה יכולתך על ידי רשות מוסמכת, שיפוטית או על פי חוק מלהתקשר בהסכם כלשהוא; (ב) אתה בגיר, או שקיבלת את הסכמת הורייך ואו אפוטרופסייך להתקשרות בתנאי שימוש אלה; (ג) לא נאסר עלייך בעבר על ידי בייקפאנל מלהתקשר בהסכם זה; (ד) אינך מתגורר במדינת אויב ואינך חבר בארגון טרור; (ה) אתה בעל כל ההיתרים, אם אתה פועל מטעם תאגיד, להתקשר בהסכם זה.
 15. השימוש שיבוצע על ידך בשירותים יהיה אישי ולא מסחרי; לא תעביר, תפיץ או תפרסם כל תוכן או חלק מהשירותים לצדדים שלישיים למעט היכן שהדבר מתאפשר על ידי השירות עצמו (כמו לדוגמא על ידי כפתור "שתף" באמצעות Facebook) ולא תמכור, תשכיר, תפיץ או תפרסם את השירותים.
 16. נאסר עליך להעתיק את תכני האתר (מכל סוג שהוא) במלואם או בחלקם (למעט אם אלו תכנים שאתה הבעלים המלא שלהם). נאסר עלייך לייבא ערוצי RSS מבייקפאנל לאתר אחר, לערוץ בבעלותך או לעמוד ברשת חברתית. אם ברצונך בכך אנא צור קשר בטופס יצירת הקשר באתר.
 17. במסגרת מדיניות השימוש האישי נאסר עלייך לפרסם תכנים אשר קיבלת תשלום עבור פרסומם או לפרסם תכנים אשר מטרתם לקדם את עסקייך – למעט באיזורים המצויינים כמיועדים לשם כך במפורש – כגון אינדקס האירועים והעסקים. לצורך העניין, המקרים הבאים (אך לא רק הם), יחשבו כשימוש לרעה באתר: (א) משרד או איש  יחסי ציבור העושה שימוש בחשבון  לצורך קידום עסקי לקוחותיו; (ב) שימוש שמייצר הפניות (לינקים) לאתר אחר; (ג) פרסום ספאם.
 18. ניתן ליצור קשר לשם פירסום בבייקפאנל בטופס צור הקשר באתר.
 19. תשתמש בשירותים בצורה תמה, וללא כוונות רעות וכוונות זדון –  ותמנע מכל פעילות אשר עשויה למנוע, להפריע או לעכב את השירותים לאחרים. אין להשתמש בשירותים על מנת לשלוח הודעות דואר-זבל, לשלוח פרסומים לא רצויים, להטריד, להתחקות או לאיים על כל אדם אחר או כל מערכת ממוחשבת.
 20. לא תשתמש באמצעים אוטומטיים, כגון תוכנה, Crawelers (תולעים אוטומטיים הנכנסים לאתרים), רובוטים או תסריטים לצורך שאיבת מידע, עיבודו, תיווך בו (קאש) או כל צורה שונה מאלה בכדי להעניק שירותים לאדם אחר. לא תייצר כל תסריט, תוכנה, קוד או תוכנית אשר מעוותת, משבשת, מפחיתה או מוסיפה פונקציונאליות לשירותים.
 21. למעט היכן שניתנת לך הרשות בצורה מפורשת, נאסר לעשות כל שימוש בקניינה הרוחני של בייקפאנל או של גולשי האתר האחרים.
 22. ברישום לאתר, בייקפאנל עשויה לבדוק את זהותך ע"י Facebook Connect או שירותים אחרים, ויכולה לבקש זיהוי נוסף. ברישום עם email בייקפאנל תוודא שהאימייל שסופק נכון על ידי משלוח אימייל לכתובת זו עם קישור או מידע שיסייעו לאמת את הנתונים.
 23.  יש שירותים הדורשים שימוש בשם וסיסמא. חשוב לעשות שימוש בססמאות חזקות (ארוכות המכילות מגוון תווים, מספרים, ואותיות גדולות וקטנות) וששימוש באותה ססמא בשביל יותר ממשתמש אחד באתר אינה מומלצת.
 24. יש להפעיל חשבון אחד לאדם אחד – אסור לך להחזיק יותר מחשבון אחד, ואתה לא יכול לאפשר לאחרים גישה לחשבון שלך. אם אתה תאגיד, אז אתה יכול לאפשר גישה לחשבון שלך לעובדים ספציפיים, אבל אתה תהייהזה שאחראי לכל נזק שהם עשויים לגרום.
 25. אסור לשתף את שם המשתמש והססמא שלך עם צדדים שלישיים.
 26. בכל מקרה בו אתה מאמין שארעה פריצה לחשבון שלך ו\או אתה יודע על שימוש לא מורשה בחשבון בייקפאנל שלך עליך להודיע זאת לבייקפאנל מיידית.
 27. בייקפאנל לא תהייה אחראית בכל מקרה בו לא תציית לכללי אבטחה אלה ולא תהייהמסוגלת לסייע לך בצורה כלשהיא אם תמנע מליישם את כללי האבטחה שלה, כפי שיפורסמו מעת לעת.
 28. השירותים ינתנו ללא תמורה או כנגד תשלום, בהתאם למהות השירות.
 29. בייקפאנל יכולה לקבוע תעריפים מסוגים שונים בכל שיטת תמחור שתמצא לנכון לאירועים שונים (חד פעמיים, תקופתיים, או אחרים) ולגבות תשלום עבור השירות, לרבות תעריפים עבור פרסום, קידום תכנים, שילוב מולטימדיה, כתיבת תכנים ועוד. תעריפים אלו הינם עבור שימוש לא-מסחרי ואישי בשירותים ולא יאפשרו שימוש מסחרי או מכירה של השירותים לאחרים.
 30. אתה מאשר ומקבל שבכל מקרה בו יתבקש תשלום עבור שירות כלשהוא ממגוון השירותים, הדבר יובא לידיעתך ואתה מתחייב לשלם תשלום זה. שירותיה של בייקפאנל מהווים קניין רוחני, ובכל מקרה לא תהייה זכאי להחזר עבור תשלומים שביצעת.
 31. התשלומים על פי תנאי שימוש אלה יבוצעו בכרטיס אשראי, Pay Pal, שיקים, או כל אמצעי אחר שיתאפשר באתר.
 32. אם תצטרף כמנוי הרי שאתה נותן לבייקפאנל את הסכמתך לחיוב מתמשך של אמצעי התשלום שלך בכל מועד חיוב רלוונטי, וזאת כל עוד לא הודעת לבייקפאנל על ביטול מנוי זה. במידה ושילמת עבור מנוי חודשי, הרי שמנוי זה יתחדש בכל עת אלא אם תודיע לבייקפאנל אחרת.
 33. על ידי אספקת תוכן מכל סוג (טקסטים, תמונות וכ') לבייקפאנל באמצעות השירותים, או יצירת תוכן אחר, אתה מקבל את מדינות תוכן הגולשים של האתר. כל הפרה של מדיניות תוכן הגולשים עשויה לסיים את השירותים עבורך; הסרה של התכנים שנוצרו על ידך וכן פתיחה בהליכים משפטיים הן על ידי בייקפאנל והן על ידי האדם שזכויותיו הופרו. למטרת מדיניות תוכן גולשים זו, המונח "תוכן גולשים" יכלול: (א) תמונות וטקסט אשר נעשה בהם שימוש למטרות של פרסום תגובות, כולל תגובות באמצעות Facebook; (ב) תמונות או סרטונים אשר נמשכו משרתי צד ג' בתכני גולשים; (ג)תיאורים, טקסט ומידע אשר עובד דרך השירות ו(ד) כל תרומה שנוצרה על ידי השירות.
 34. אתה הבעלים היחיד של זכויות היוצרים בכל התכנים שתפרסם; אך, לצורך מתן השירות, אתה מקנה לבייקפאנל רשיון בלתי-הדיר, קבוע, לא מוגבל, עולמי, שאינו נושא תמלוגים, בר הרשאת משנה, לא-ייחודי, לעשות שימוש בתוכן הגולשים ולאפשר למשתמשי בייקפאנל לעשות שימוש בתוכן באמצעות השירותים או שירותי צד ג', לרבות יצירת יצירות נגזרות, שינוי התוכן, עריכה של התוכן, תיקון של התוכן, הוספה לתוכן, פרסום מחדש, הפצה, וכל פעולה אחרת.
 35. אתה נותן רשות לאתר להשתמש בפרטייך, תמונתך, שמך, ודמותך בתוכן שפרסמת. כולל העברה לצד שלישי לצורך קידום התוכן. התכנים יכולים להתפרסם באיזורים שונים באתר – כולל עמוד הבית, ללא הודעה מראש. הם יכולים להיות מועתקים (בדין או שלא בדין) על ידי גורמים חיצוניים ולכן אל תפרסם דברים פרטיים או כאלה שאתה רוצה לשמור לעצמך.
 36. אתה מצהיר כי תוכן הגולשים אינו פוגעני וכי אינו מפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים, לרבות:
 37. קניין רוחני: תוכן הגולשים אינו מפר את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהוא, לרבות זכויות יוצרים, מדגם, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני אחרת.
 38. תוכן הגולשים אינו מכיל טקסט, תמונה או דימוי פורנוגרפי, לרבות גסויות, פעילות מינית, רמיזות מיניות, תכנים פוגעניים מינית או תועבה. ככל שתוכן שתפרסם יכיל עירום, הרי שתוסיף לו את הכותרת NSFW.
 39. תוכן הגולשים אינו מכיל דיבה ואינו פוגע בשמם הטוב של אחרים.
 40. תוכן הגולשים אינו מכיל ביטויים שיש בהם גזענות, וכן הוא ללא כל ביטוי אשר מעודד שנאה.
 41. הודעות ותגובות שנועדו לשבש מכירה או פרסום (לדוגמא – בעמוד עסק באינדקס, מכירת מוצר בלוח משומשים, או בכל אייטם אחר בכתבות בייקפאנל) ימחקו ותשקל חסימת משתמשים שעשו כן.
 42. פרסום מטעה ימחק והמשתמש יחסם.
 43. אסור להכניס יותר ממודעה אחת לפריט. כפילויות ימחקו ומפרסמים שיפעילו טקטיקה זו יחסמו.
 44. לאתר יש זכות להגביל את מספר המודעות הכולל של משתמש ספציפי, כלל המשתמשים, או לבצע
 45. אתה מצהיר כי אתה הבעלים היחיד או המורשה הבלעדי של כל תוכן גולשים שאתה מעבד באמצעות השירות וכי אף זכויות של צד ג' לא הופרו במהלך ביצוע פעילותך. מעבר לכך, אתה מצהיר כי לא הוגשה כל תביעה, דרישה או טענה כנגדך, או אוימה בכזו, בגין תוכן הגולשים.
 46. לבייקפאנל הזכות לבצע כל עריכה, שינוי או הסרה של תכנים מכל סיבה שהיא, לרבות לצורך הגנה הן על תוכן הגולשים והן על זכויותיים של צדדים שלישיים, וכן לצורך בירור כי זכויותיו של צד ג' לא נפגעו.
 47. בייקפאנל לא יכולה לסנן את כל תכני הגולשים, אך תהייה לה הזכות (אך לא החובה) לעשות כן, או לסרב לפרסם כל תוכן גולשים שיועבר באמצעות השירותים. לבייקפאנל תהייה הזכות להסיר כל תוכן גולשים אשר מפר את תנאי שימוש אלה או אשר חוקיותו או אשר נכונותו, אמינותו, או איכותו מוטלים בספק או אינם עומדים לטעמה ולפי שיקול דעתה בסטנדרטים של האתר.
 48. לבייקפאנל הזכות להסיר תוכן מכל סיבה אחרת לפי ראות עיניו של עורך האתר ללא הסבר או הודעה.
 49. לבייקפאנל הזכות לקבל או לסרב לבקשת בעלות על פריטי אינדקס וכרטיסי עסק או כל תוכן אחר מכל סיבה ולפי ראות עיניו של עורך האתר ללא הסבר או הודעה.
 50. בייקפאנל עשויה לשמר את תוכן הגולשים ואף עשויה לגלותו אם תדרש לעשות כן על פי חוק או אם על פי שיקול דעתה בתום לב תאמין כי שימור כזה או גילוי המידע נחוץ בצורה סבירה לצורך: (א) הענות להליך משפטי; (ב) אכיפת תנאים אלה; (ג) תשובה לטענות של צדדים שלישיים בנוגע להפרת זכויותיהם; (ד) להגן על הזכויות, הרכוש או הבטחון של בייקפאנל, משתמשיה והציבור. עיבוד מידע אלקטרוני אף עשוי להביא לכך שהמידע יועבר על רשתות שונות, ויועבר שינויים אשר עשויים לעוותו.
 51. אתה מסכים וערב כי בייקפאנל ומשתמשיה הינם תמי לב, וכי תשפה אותם מיידית בכל מקרה בו יפתח בהליך נגד בייקפאנל או משתמשיה בגין הפרת זכויות יוצרים, דילול סימן מסחרי, הפרת פטנט או כל שימוש אחר לרעה שלך בניגוד למדיניות תוכן הגולשים בתנאי שימוש אלה. כמו כן, אתה מתחייב לשפות את בייקפאנל ואו את משתמשיה בגין כל תביעה בנושא זכויות יוצרים אשר תוגש כנגדם בגין הפרת זכויות יוצרים שנוצרה בעקבות הסתמכות על תכני הגולשים שלך.
 52. בייקפאנל מעריכה את זכויותייך ואת זכויותיהם של צדדים שלישיים, ולכן תציית לכל הוראה חוקית הנוגעת לזכויותיהם של צדדים שלישיים. ככל שתגלה כי תוכן גולשים כלשהוא, למיטב ידיעתך, מפרת את זכויותייך, שמך הטוב או קנייך הרוחני, אנא הגש תלונה לבייקפאנל באמצעות טופס יצירת הקשר באתר. נציג בייקפאנל יבחן את תלונתך ויעביר אותה (ללא התחיבות לכך, אם ניתן, ולפי שיקול דעתו) למשתמש אשר פרסם את תוכן הגולשים לצורך תשובתו. באם תלונתך תתברר כשקרית, טורדנית או שנועדה למנוע שימוש חוקי במידע, תשא בכל האחריות לפצות את המשתמש אשר נפגע כתוצאה משימושך המפר וכן את בייקפאנל.
 53. בתלונתך עלייך לצרף: (1) הצהרה בכתב לגבי מהו תוכן הגולשים אשר לדעת מפר את זכויותייך והוכחה כי אתה מחזיק בזכויות אלה; (2) את הכתובת האינטרנט (URL) המדויקת של תוכן הגולשים; (3) הצהרה כי אתה מאמין שהשימוש בתוכן הגולשים אינו שימוש הוגן, ביקורת, מחאה צרכנית או כל ביטוי מוגן אחר.
 54. לאחר הודעת הסרה, ובהקדם האפשרי, בייקפאנל תעביר את התוכן למצב מושהה ותבחן את תלונתך. בייקפאנל תפנה למשתמש אשר פרסם את תוכן הגולשים, ותעביר לו את פרטייך, אם הדבר אפשרי.
 55. באם המשתמש שפרסם את התכנים לא יגיב בתוך 96 שעות, בייקפאנל תימחק את תוכן הגולשים. באם הוא השיב, בייקפאנל תבחן את תשובתו ואם סוגיה משפטית מהותית או סכסוך עובדתי יועלו, ויהיו הנתונים בידיה, בייקפאנל תשקול להעביר לך את פרטיו האישיים לצורך טיפול במחלוקת.
 56. אתה מתחייב לשפות את בייקפאנל בגין כל נזק, הפסד, הוצאה, הוצאות משפט או עלות שיווצרו כתוצאה מ(1) פרסום שלך אשר מפר את מדיניות תוכן הגולשים, לרבות הצהרה כוזבת; או (2) כל תלונה, טענה או הודעה שהועברה בצורה זדונית או רשלנית כנגד כל משתמש במקום בו לא היתה לך זכות להגיש כזו.
 57. במהלך השימוש בשירותים, בייקפאנל עשויה לשמור מידע אישי ומזהה על אודותייך. לכן, חשוב שתקרא מדיניות פרטיות זו ותבין מהם השימושים שנעשים במידע.
 58. בייקפאנל תשמור עלייך כל מידע מזהה אשר יסופק ישירות על ידך, לרבות שמך, כתובתך, פרטי הקשר שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, הפרופיל שלך ברשתות חברתיות, כתובת הIP ממנה גלשת וכדומה. בייקפאנל עוד עשויה לאחסן עוגיה ('Cookie') על המחשב שלך כדי לאמת את זהותך.
 59. בייקפאנל עשויה לשמור מידע לא-מזהה, שאינו אישי, לרבות סוג הדפדפן שלך, הדפים שהפנו אותך לאתר, השימושים שעשית בשירות, הדפים שצפית בהם ועוד.
 60. למידע השמור על אודותייך יש גישה לעובדי בייקפאנל, קבלניה וכן לצדדים שלישיים אשר מספקים לה שירותים; כמו כן, באם תבחר לשתף צדדים שלישיים במידע, הרי שתנתן להם גישה למידע זה.
 61. המידע על אודותייך מעובד במספר דרכים: מידע מזהה משמש את בייקפאנל כדי לאמת את זהותך, לפרסם תכנים, לצור עמך קשר (כולל באצעות ניוזלטר), לתת לך שירות יותר טוב ולאכוף את תנאי השימוש האלה. כמו כן, מידע לא מזהה אישית ישמש את בייקפאנל כדי לשפר את השירות, להציג פרסומות או לספק פילוחים למפרסמיה של בייקפאנל.
 62. באתר פועלים מספר שירותי צד ג' אשר פועלים על מנת לספק לך גישה טובה יותר, פרסומות, שיתוף של מידע ברשתות חברתיות ועוד. עלייך לבחון את הסכם השימוש ו\או מדיניות הפרטיות של כל אחד משירותי צד ג' אלה בנפרד מתנאי שימוש אלה. נכון ליום זה, השירותים הינם: Google Analytics; Facebook, WordPress ובמסגרתם יתכן שיהיו צדדים שלישיים משורשרים עקב פלאג-אינים ותוספים שונים שאין לנו אחריות לגבי טיבם, תנאי השירות שלהם וכו'.
 63. אם תספק לבייקפאנל את פרטייך האישיים ותרשם לדיוור (ניוזלטר), אתה מביע בזאת את הסכמתך המפורשת לאפשר לבייקפאנל לשלוח לך מסרים פרסומיים ולהעביר את המידע על אודותייך לשותפיה העסקיים של בייקפאנל לצורך כך.
 64. על מנת לבקש למחוק את המידע עלייך לפנות באמצעות טופס צור הקשר באתר.
 65. בייקפאנל אינה ערבה לטיב השירותים ומספקת אותם על בסיס "כמות-שהוא" ועל בסיס זמינות בלבד. השימוש בשירותים יעשה על אחריותך בלבד, ובייקפאנל אינה ערבה כי (1) השירותים יעמדו בדרישותייך; (2) השירותים יהיו לא מופרעים, רציפים, מאובטחים או נקיים משגיאות; (3) התוצאות שיושגו מהשירותים תהינה מדויקות או אמינות; (4) איכות השירותים, המוצרים, המידע או כל חומר אחר אשר ירכש באמצעות השירות יעמוד בדרישותייך; או (5) כל תקלות בשירותים יתוקנו.
 66. בכל מקרה ומכל סיבה שהיא לא תהייה בייקפאנל אחראית או חבה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמא, נזקי גוף או נזקים מיוחדים, לך, לכל משתמש אחר או לכל צד ג' שנגרם כתוצאה ממתן השירותים או אי מתן השירותים על פי תנאי שימוש אלה. בייקפאנל מספקת את השירותים על בסיס כמות-שהוא ולא תהייהאחראית, עד לגבול המותר על פי חוק, בכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או בכל מקרה אחר, לכל נזק או הפסד לרכוש, לרבות נזקים לקניין רוחני, אבדן רווחים, פגיעה בשם הטוב, והכל שנובע מהשימוש או מהעדר השימוש בשירותים על ידי בייקפאנל.
 67. האתר עשוי, על פי שיקול דעתו הלבעדי, להכליל בשירות קישורים לאתרי צד שלישי, פרסומות או קישורים לאפליקציות ותכני צד ג'. בייקפאנל אינה ערבה לתכנים אלה ואו לזמינותם, ואינה מעודדת אותם. בייקפאנל לא תהייה אחראית, או לא תטען כי היא אחראית, לכל תוכן כזה, חוקיתו או אי עמידתו בכללים.
 68. בייקפאנל רשאית לשנות או לתקן, מעת לעת, את תנאי שירות אלה, והיא עשויה ליידע אותך על שינוייםאלה. באם תחליט ששינוי כלשהוא אינו עומד בהבנותייך עם בייקפאנל, תוכל, בעצמך, לסיים את תנאי שירות אלה. בכל מקרה כזה, תוכן הגולשים שלך יוותר מאוחסן בשירות ויעשה בו שימוש על פי מדיניות בייקפאנל כפי שתהייה במועד הרלוונטי. בכל מקרה תנאי שימוש אלה לא יחולו בצורה רטרואקטיבית ולא יחולו על התנהגותך ללא הסכמתך. לכן, אתה מתחייב לבדוק, מעת לעת, את תנאי שימוש אלה.
 69. בייקפאנל רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את תנאי שימוש אלה; את השירותים או כל שירות שמסופק על ידה מכל סיבה שהיא, לכל המשתמשים או לך בלבד, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לרבות, ללא הגבלה, עקב העדר שימוש או אם בייקפאנל מאמינה שהפרת את תנאי שימוש אלה או התנהגת בצורה שעשויה לפגוע ברוח תנאי השימוש. בייקפאנל עשויה, כמו כן, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לחדול מלספק את השירות או כל חלק ממנו, אם או בלי התראה מראש. אתה מצהיר כי כל סיום של גישתך לשירות או לשירותים תחת תנאי שימוש אלה עשוי לחול ללא כל התראה מראש, ומכיר בכך שבייקפאנל עשויה לסגור את השירותים מיידית או למחוק את תכני הגולשים שלך. מעבר לכך, בייקפאנל לא תהייה אחראית לכל נזק שיגרם לך או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מסיום תנאי שימוש אלה.
 70. דין החל על תנאי שימוש אלה יהא הדין הישראלי בלבד, וכל סכסוך הנובע ממנו יובא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.
 71. תנאי שימוש אלה מהווים את מלוא הבנותייך עם בייקפאנל וישונו אך ורק בכתב. כל ויתור, ארכה או שיהוי של בייקפאנל תחת תנאי שימוש אלה לא יהוו שינוי ההסכם.