כביש העליה למערת קשת, וברקע מצוקי נחל נמר

מערת קשת