רודפי שטפונות

רודפים אחרי שטפונות (צילום: גבי מטיולי רדיוס)