6

ירידה אל עמק U במפנה צפוני, סוגי הצמחייה משתנים עם הגובה